Ποιες είναι οι ρυθμίσεις για το λογαριασμό του email μου;

  ΕρωτήσειςCategory: InternetΠοιες είναι οι ρυθμίσεις για το λογαριασμό του email μου;
  christianapal Staff asked 5 years ago

  Προσφέρουμε ολοκληρωμένη υποστήριξη για όλες τις υπηρεσίες PrimeTel, συμπεριλαμβανομένου του λογαριασμού email που σου παρέχει η PrimeTel. Για υποστήριξη σε οποιοδήποτε άλλο λογαριασμό (Yahoo, Gmail, AOL, κτλ.) παρακαλώ επικοινώνησε με τον πάροχο κατευθείαν.
  Για να ρυθμίσεις το λογαριασμό του email σου στο κινητό, tablet ή τον ηλεκτρονικό σου υπολογιστή χρησιμοποιώντας τη σύνδεση με την PrimeTel, ακολούθησε τις πιο κάτω οδηγίες:

  Λογαριασμοί Email PrimeTel

  Παράδειγμα email:   τοόνομάσου@primehome.com
  Διακομιστής εισερχόμενης αλληλογραφίας (POP3):   mail.primehome.com
  Port:   110
  Όνομα Χρήστη:   τοόνομάσου@primehome.com
  Κωδικός Πρόσβασης:   ο κωδικός πρόσβασης που προβλέπεται για αυτό το λογαριασμό email
  Διακομιστής εξερχόμενης αλληλογραφίας (SMTP):   mail.primehome.com
  Port:   25
  Όνομα Χρήστη:   Δεν χρειάζεται
  Κωδικός Πρόσβασης:   Δεν χρειάζεται
  Επίσης, ο Διακομιστής εξερχόμενης αλληλογραφίας δεν χρησιμοποιεί τις ρυθμίσεις SSL, ούτε και απαιτεί περαιτέρω έλεγχο ταυτότητας μέσω κωδικού πρόσβασης.

  Άλλα Σενάρια
  PrimeTel email στο δίκτυο Διαδικτύου της Cyta
  Διακομιστής εισερχόμενης αλληλογραφίας:   mail.primehome.com
  Port:   110
  Διακομιστής εξερχόμενης αλληλογραφίας:   mail-out.cytanet.com.cy
  Port:   25
  PrimeTel email σε άλλο δίκτυο
  Διακομιστής εισερχόμενης αλληλογραφίας:   mail.primehome.com
  Port:   110
  Διακομιστής εξερχόμενης αλληλογραφίας:    {Άλλος Διακομιστής αλληλογραφίας ISP}
  Port:    25

   
  Λογαριασμοί Email SpiderNet:
  Παράδειγμα email:    τοόνομάσου@spidernet.com.cy
  Διακομιστής εισερχόμενης αλληλογραφίας (POP3):    nautilus.spidernet.net
  Port:   110
  Όνομα Χρήστη:   Το όνομά σου
  Κωδικός Πρόσβασης:   Ο κωδικός πρόσβασης που προβλέπεται για αυτό το λογαριασμό email
  Διακομιστής εξερχόμενης αλληλογραφίας (SMTP):   nautilus.spidernet.net
  Port:   25 (ή 587 με έλεγχο ταυτότητας)
  Όνομα Χρήστη:   Δεν χρειάζεται
  Κωδικός Πρόσβασης:   Δεν χρειάζεται
  Επίσης, ο Διακομιστής εξερχόμενης αλληλογραφίας δεν χρησιμοποιεί τις ρυθμίσεις SSL, ούτε και απαιτεί περαιτέρω έλεγχο ταυτότητας μέσω κωδικού πρόσβασης.

  Άλλα Σενάρια
  Email SNET ή οποιοδήποτε άλλο Δίκτυο
  Διακομιστής εισερχόμενης αλληλογραφίας:    nautilus.spidernet.net
  Port:   110
  Διακομιστής εξερχόμενης αλληλογραφίας:   nautilus.spidernet.net
  Port:   587 (Έλεγξε την επιλογή «ο Διακομιστής απαιτεί πιστοποίηση ταυτότητας»)

   

  Λογαριασμοί Email Netway:
  Παράδειγμα email:    τοόνομάσου@netmail.com.cy
  Διακομιστής εισερχόμενης αλληλογραφίας (POP3):   mail.netmail.com.cy
  Port:   110
  Όνομα Χρήστη:   Το όνομά σου
  Κωδικός Πρόσβασης:   Ο κωδικός πρόσβασης που προβλέπεται για αυτό το λογαριασμό email
  Διακομιστής εξερχόμενης αλληλογραφίας (SMTP):   mail.netmail.com.cy
  Port:   25
  Όνομα Χρήστη:   Δεν χρειάζεται
  Κωδικός Πρόσβασης:   Δεν χρειάζεται
  Επίσης, ο Διακομιστής εξερχόμενης αλληλογραφίας δεν χρησιμοποιεί τις ρυθμίσεις SSL, ούτε και απαιτεί περαιτέρω έλεγχο ταυτότητας μέσω κωδικού πρόσβασης.

  Άλλα Σενάρια
  Netway email στο δίκτυο Διαδικτύου της Cyta
  Διακομιστής εισερχόμενης αλληλογραφίας (POP3):   mail.netmail.com
  Port:   110
  Διακομιστής εξερχόμενης αλληλογραφίας (SMTP):   mail-out.cytanet.com.cy
  Port:   25
  Netway email σε άλλο δίκτυο
  Διακομιστής εισερχόμενης αλληλογραφίας:   mail.primehome.com
  Port:   110
  Διακομιστής εξερχόμενης αλληλογραφίας:   {Άλλος Διακομιστής αλληλογραφίας ISP} Port: 25