Πώς μπορώ να αλλάξω τη γλώσσα;

    ΕρωτήσειςCategory: ΚινητήΠώς μπορώ να αλλάξω τη γλώσσα;
    christianapal Staff asked 5 years ago

    Για να αλλάξεις σε Ελληνικά, πληκτρολόγησε τον κωδικό *135*1#
    Για να αλλάξεις σε Αγγλικά, πληκτρολόγησε τον κωδικό *135*2​​#
    Αυτό θα αλλάξει τη γλώσσα που επέλεξες όταν επικοινωνείς με 133, USSD απαντήσεις και αυτοματοποιημένα SMS που λαμβάνονται κατά την περιαγωγή.