Αλλαγή modem router

    Μπορεί να γίνει δωρεάν αναβάθμιση του montem-router , και αν ναι ποια είναι η διαδικασία; Αυτό που έχω στην κατοχή μου είναι παλιο και πιθανώς να προκαλεί προβλήματα στην ασύρματη σύνδεση.

    Ευχαριστώ