Όροι Χρήσης

  Το Q&A Community της PrimeTel PLC («PrimeTel») είναι διαθέσιμο υπό τους κάτωθι όρους χρήσης που ισχύουν για κάθε επισκέπτη ή/και χρήστη ή/και μέλος του Community («Μέλος»), τους οποίους καλείται να διαβάσει και να αποδεχτεί προτού προβεί σε επίσκεψη ή/και χρήση ή/και συμμετοχή στο Community ή/και στις συζητήσεις αυτού. Οι όροι χρήσης μπορούν να τροποποιηθούν ανά πάσα στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

  1. Το Community της PrimeTel παρέχεται χωρίς κανενός είδους εγγύηση. Οι πληροφορίες που αναρτώνται/δημοσιεύονται στις συζητήσεις του Community δημιουργούνται από τα μέλη του Community και προορίζονται μόνο για γενικές αναφορές και συζητήσεις.
  2. Η PrimeTel δεν παρέχει καμία δήλωση ή εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, ως προς την ακρίβεια ή την πληρότητα του περιεχομένου των συζητήσεων του Community. Τα μέλη αναλαμβάνουν πλήρη ευθύνη για την εφαρμογή των οποιωνδήποτε διαδικασιών ή/και υπηρεσιών που αναφέρονται σε οποιαδήποτε συζήτηση του Community.
  3. Παρόλο που μέρος του περιεχόμενου των συζητήσεων του Community μπορεί να προέρχεται από υπαλλήλους ή/και εκπροσώπους της PrimeTel, αυτό δεν θα αποτελεί επίσημη συμβουλή ή/και θέση της PrimeTel ή/και αξιολόγηση συμμόρφωσης με νόμους ή κανονισμούς ή/και αξιολόγηση συγκεκριμένης περίπτωσης πελάτη.
  4. Αν και μέρος του περιεχομένου συζητήσεων του Community μπορεί να περιγράφει τις υπηρεσίες της PrimeTel, οι πληροφορίες που περιέχονται στις συζητήσεις του Community δύναται να μην εφαρμόζονται σε όλες τις περιπτώσεις. Για συγκεκριμένα θέματα υποστήριξης πελατών, τα μέλη θα πρέπει να επικοινωνούν με το Κέντρο υποστήριξης της PrimeTel στο 133, να επισκέπτονται ένα από τα καταστήματα της PrimeTel ή μέσω της ιστοσελίδας της PrimeTel http://www.primetel.com.cy/contact-us.
  5. Η PrimeTel δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν λάθη ή παραλείψεις σε οποιεσδήποτε αναρτήσεις/δημοσιεύσεις ή για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που προκύψει ως αποτέλεσμα της χρήσης των πληροφοριών που περιέχονται στις συζητήσεις του Community.
  6. Όλες οι αναρτήσεις/δημοσιεύσεις σχετικά με τις συζητήσεις του Community είναι οι απόψεις του συγγραφέα και δεν αποτελούν απόψεις της PrimeTel.
  7. Όλες οι πληροφορίες που αποκαλύπτονται στις συζητήσεις του Community θα είναι δημόσιες πληροφορίες. Τα μέλη είναι υπεύθυνα για το περιεχόμενο των μηνυμάτων που αναρτούν/δημοσιεύουν και οποιεσδήποτε συνέπειες που απορρέουν από την εν λόγω ανάρτηση(εις).
  8. Τα μέλη δεν θα πρέπει να αναρτούν/δημοσιεύουν οποιεσδήποτε πληροφορίες που είναι παράνομες, επιβλαβές, απειλητικές, προσβλητικές, ενοχλητικές, συκοφαντικές, ψευδείς, ή να αναρτούν/δημοσιεύουν οποιαδήποτε πληροφορία που είναι διαφορετικά (στην απόλυτη διακριτική ευχέρεια της PrimeTel) απαράδεκτη.
  9. Η PrimeTel διατηρεί το δικαίωμα να καθορίσει (κατά την απόλυτη κρίση της) αν κάποιο μήνυμα ή συζήτηση παραβαίνει τους παρόντες όρους και να επεξεργαστεί ή να αφαιρέσει οποιοδήποτε τέτοιο περιεχόμενο.